Spółdzielnia Socjalna „Gminova” świadczy profesjonalną obsługę utrzymania zieleni oraz wykonywania prac porządkowych, dostępnych w formach jednorazowych lub cyklicznych.

W ramach tej działalności wykonujemy:

  • koszenie trawników przy obiektach użyteczności publicznej, firmach oraz posesjach prywatnych
  • koszenie rowów przydrożnych
  • sadzenie i przycinanie krzewów i drzew
  • stosowanie środków ochrony roślin
  • odśnieżanie dróg i chodników
  • utrzymywanie w czystości dróg i chodników
  • naprawa uszkodzonych elementów chodników i kostki brukowej
  • sprzątanie terenów zielonych (zarówno klasyczne grabienie liści, jak i chociażby sprzątanie po imprezach masowych typu koncerty i tym podobnych)
  • projektowanie ogrodów, klombów, rabatek