Przedsiębiorstwo społeczne Spółdzielnia Socjalna „GMINOVA” powstało z inicjatywy Grupy Inicjatywnej „Spółdzielnia Socjalna Gminy Leżajsk” zawiązanej przez Gminę Leżajsk, Gminę Tryńcza oraz Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.

Spółdzielnia Socjalna „GMINOVA” jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną Krajowym Rejestrze Sądowym, której celem jest integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych.

W katalogu usług Spółdzielni Socjalnej „GMINOVA” znajdują się:

  1. Usługi z zakresu projektowania, zakładania i pielęgnacji oraz utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych przy obiektach gminnych, firmach oraz posesjach prywatnych,
  2. Usługi remontowo-budowlane w tym prace polegające na rozbiórce lub montażu obiektów budowlanych m.in. tynkowanie i malowanie ścian, układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych, instalowanie drzwi i okien, pokrycie dachów itp.
  3. Usługi transportowe – dowóz uczniów z terenu Gminy Leżajsk do szkół oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Leżajsk do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach a także dowóz osób starszych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście,
  4. Usługi pocztowe – Agencja Pocztowa została utworzona w grudniu 2020r.,
  5. Wykonywanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych.