Przedsiębiorstwo społeczne Spółdzielnia Socjalna „GMINOVA” powstało z inicjatywy Grupy Inicjatywnej „Spółdzielnia Socjalna Gminy Leżajsk” zawiązanej przez Gminę Leżajsk, Gminę Tryńcza oraz Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.

Spółdzielnia Socjalna „GMINOVA” jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną Krajowym Rejestrze Sądowym, której celem jest integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych.

Przedsiębiorstwo społeczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji oraz utrzymania i zagospodarowania  terenów zielonych przy obiektach gminnych, firmach oraz posesjach prywatnych. Ponadto świadczy także drobne usługi remontowo-budowalne. W katalogu usług Spółdzielni Socjalnej „GMINOVA” znajdują się także usługi z zakresu sprzątania.