Posted by on Maj 10, 2018

Informacja o wyniku postępowania

W ramach zapytania ofertowego Nr 2/2018 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 20.04.2018 r. nie dokonano wyboru oferty, ze względu na niezgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

Posted in: Aktualności