Posted by on Październik 19, 2021

Miło nam poinformować, że Spółdzielnia Socjalna Gminova przystąpiła do Sieci podmiotów ekonomii społecznej Dobrostan! ( >> https://www.facebook.com/Dobrostan-107360898309724 << ).

Dobrostan tworzy kilkanaście PES oraz jedno przedsiębiorstwo komercyjne. Podmioty zjednoczyły siły aby wspólnie w ramach sieci oferować szereg kompleksowych usług dla osób starszych.

Sieć powstała w ramach projektu „Sukces – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”. Projekt jest realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Posted in: Aktualności