Latest Articles
Get up to date with the latest news from our newsroom.

Gminova jest członkiem Sieci branżowej DOBROSTAN

Paź. 19, 2021 by

Miło nam poinformować, że Spółdzielnia Socjalna Gminova przystąpiła do Sieci podmiotów ekonomii społecznej Dobrostan! ( >> https://www.facebook.com/Dobrostan-107360898309724 << ). Dobrostan tworzy kilkanaście PES oraz jedno przedsiębiorstwo komercyjne. Podmioty zjednoczyły siły aby wspólnie w ramach sieci oferować szereg kompleksowych usług dla

Oferta

Maj. 15, 2019 by

Informacja o wynikach postępowania 3/2018

Cze. 8, 2018 by

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 3/2018 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 25.05.2018 r dokonano wyboru oferty:

Zapytanie ofertowe 3/2018

Maj. 25, 2018 by

Szanowni Państwo! Kierując się zasadą konkurencyjności zapraszamy do składania ofert zgodnie z zamieszczonym poniżej zapytaniem. zapytanie-s1 zapytanie-s2 zapytanie-s3 zapytanie-s4 zapytanie-s5 zapytanie-s6 zapytanie-s7 zapytanie-s8 zapytanie-s9

Informacja o wyniku postępowania

Maj. 10, 2018 by

Informacja o wyniku postępowania W ramach zapytania ofertowego Nr 2/2018 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 20.04.2018 r. nie dokonano wyboru oferty, ze względu na niezgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe nr 2

Kwi. 20, 2018 by

Szanowni Państwo! Kierując się zasadą konkurencyjności zapraszamy do składania ofert zgodnie z zamieszczonym poniżej zapytaniem. Zapytanie Ofertowe do pobrania